e-Sports

15 May

อีกก้าวสำหรับ esport สำหรับการเป็นกีฬาที่แท้จริง!

บทความ

eSports นับว่าเป็นกีฬาจริงหรือเปล่า? คำตอบอาจจะไม่แน่ชัดมากนัด แต่เราเชื่อว่าจะมีคำนิยามที่แน่ชัดสำหรับ eSports เนื่องจากองค์กร eSports ที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลกได้ร่วมมือกับองค์กรกรีฑาสำคัญเพื่อพัฒนากีฬาประเภทนี้ และ esports …