Doing

16 Aug

โดมหล่อโดนใจ สื่อไต้หวันบินด่วนสัมภาษณ์ถึงเมืองไทย

ข่าวบันเทิง

หล่อเหลือรับประทาน แถมคุณภาพงานทุกชิ้นดีคับแก้ว ส่งผลให้ โดม-ปกรณ์ ลัม เตะตาโดนใจสื่อนิตยสารดัง Doing ประเทศไต้หวัน หอบกล้องบินลัดฟ้ามาสัมภาษณ์ โดม …