ส่วนผสม โจ๊กอนามัย (ข้าวธัญญทิพย์)  1/2  กระป๋อง น้ำสะอาด  4  ถ้วย กังป๋วย 
Continue Reading >