เครื่องปรุงพริกแกง 1.พริกขี้หนูแห้ง  15 เม็ด 2.พริกชี้ฟ้าเหลือง  10 เม็ด 3.หอมแดงซอย 
Continue Reading >