ไม่ใช่เรื่องน่าแปลกที่ในปัจจุบันบุหรี่ไฟฟ้าจะเข้ามามีส่วนสำคัญในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของคนไทยเป็นจำนวนมาก
Continue Reading >