หลังจากการออกมาแถลงข่าวของ นายภุชงค์ นุตราวงศ์เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง
Continue Reading >