ส่วนผสม เส้นโซเมียน (หรือเส้นโซเม็ง) 150 กรัม น้ำสต๊อกเนื้อ 3 ถ้วย เนื้อวัวสไลซ์ชิ้นบาง
Continue Reading >