บรรยากาศการชุมนุมของกลุ่มมวลชน กปปส. บริเวณแยกปทุมวัน หรือ เวที กปปส.ปทุมวัน
Continue Reading >