ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า จะยังคงมาตรการแก้ปัญหาต่อเนื่อง
Continue Reading >