ส่วนผสม - ข้าวดิบแช่น้ำ 3–6 ชั่วโมง พักให้สะเด็ดน้ำ 2 ถ้วย - หนำเลี้ยบดองสับ
Continue Reading >