สงครามล้างพันธุ์อมตะ

08 Jan

สงครามล้างพันธุ์อมตะ

หนังใหม่

สัตว์ประหลาดของ Frankenstein ชื่อ Adam และต้องเอานามสกุลของผู้สร้างของเขากลายเป­็นส่วนร่วมในสงครามระหว่างสองตระกูลที่เป็­นอมตะในเมืองโบราณ