เครื่องปรุง เนื้อวัว เนื้อสันติดมัน หนาชิ้นละ 3 มม. 300 กรัม ต้นหอมญี่ปุ่น
Continue Reading >