ส่วนผสม ข้าวสวย  1  ถ้วย เนื้อสันใน 200  กรัม ต้นหอมซอยเป็นเส้น 2  ต้น หอมใหญ่หั่นเสี้ยว
Continue Reading >