เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2557 ได้มีพิธีฉลองมงคลสมรสระหว่าง คุณบี ทิพาภรณ์ เจียรวนนท์
Continue Reading >