เมื่อเวลา 10.00 น. ที่ผ่านมา แกนนำและกลุ่มผู้ชุมนุมเครือข่ายนักศึกษาและประชาชนเพื่อปฏิรูปประเทศ
Continue Reading >