เวที นปช. เสื้อแดง แกนนำยืนยันชุมนุมยืดเยื้อ จนกว่าม็อบต่อต้านรัฐบาลจะยุติ การชุมนุมของกลุ่มแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติ
Continue Reading >