เมื่อเวลาประมาณ 11 โมง พล.ต.จำลอง ถึงลานพระบรมรูปทรงม้า พร้อมไม่การันตี
Continue Reading >