ภาพสุดท้ายที่ ศรวิชัย บันทึกไว้ก่อน แบล็กฮอว์กตก หมายเหตุ : ภาพ/วีดีโอ
Continue Reading >