เผยผลตรวจจากโีรงพยาบาลรามาฯ พบสารเสพติด "โคเคน" ในร่างกายของ วรยุทธ
Continue Reading >