จากกรณีที่ ศรส. ได้มีแถลงคำสั่งพิจารณาเนรเทศ นายสาธิต เซกัล นักธุรกิจชาวอินเดีย
Continue Reading >