ในการก่อสร้างอาคาร ปัจจุบัน มีการใช้ ท่อกระดาษ UD มาเป็นแบบหล่อเสาอาคารทรงกลม
Continue Reading >