Tag archives for ดวงปีนักษัตร

ดวงปีนักษัตร

ดวงปีเถาะ

ลักษณะเฉพาะ นุ่มนวล รู้กาลเทศะ ชอบสังคม มักมีโชคด้านการเงิน ได้รับมรดกตกทอด จุดเด่น มารยาทงดงาม
Continue Reading >
ดวงปีนักษัตร

ดวงปีฉลู

การงาน ดวงของคุณเกี่ยวกับเรื่องของการงานก็ยังอยู่ในช่วงจังหวะเวลาที่คุณจะต้อง
Continue Reading >
ดวงปีนักษัตร

ดวงปีชวด

ลักษณะเฉพาะ มีเสน่ห์ ฉลาด รอบรู้ในอดีต หากชาวจีนเห็นหนูตัวโตวิ่งอยู่
Continue Reading >