นสพ.อังกฤษ รายงาน เครื่องบินมาเลเซีย อาจถูกบังคับไปลงจอดในบริเวณฐานที่มั่นของตอลีบาน
Continue Reading >