ส่วนผสม สำหรับเด็กอายุ 4 ขวบขึ้นไป (สำหรับ 6 ที่) • ขนมปัง 3 แผ่น • แฮมรมควัน
Continue Reading >