คอเลสเตอรอล

19 Jul

โรคหลอดเลือดสมองดับ ญ.ไทยอันดับ1

สุขภาพ

รายงานผลการศึกษาภาวะโรคและการบาดเจ็บของประชากรไทย เมื่อ พ.ศ.2547 พบว่า โรคหลอดเลือดสมอง เป็นสาเหตุการตายอันดับ 1 ของหญิงไทย และเป็นอันดับ 2 …