หลังจาก 4 ผู้เข้าแข่งขัน “โดม-ฮั่น-แคน-แกงส้ม” ได้แข่งขันกันในโจทย์เพลง
Continue Reading >