บทประพันธ์ : สุข หฤทัย บทโทรทัศน์ : ประไพรศรี ศรีนาทม กำกับการแสดง : เพ็ญลักษณ์
Continue Reading >