กลอนรักแม่

27 Mar

เทียบไม่ได้ (มหาศาล)

กลอน คำขวัญ

รวมพสุธา มหาสมุทร สุดกว้างใหญ่ รวมทั้งป่า พนาไพร สุดไพศาล รวมทั้งแม้ ดาวเดือน รวมหมดทั่ว จักวาล …

27 Mar

จากดวงใจคนไกลบ้าน

กลอน คำขวัญ

ยังห่วงใย จากดวงใจ คนไกล้บ้าน กายสำราญ แต่ดวงจิด เฝ้าคิดถึง คำสั่งลา ครั้งจากมา ยังตรราตรึง คิดคำนึก …