เนื่องในวาระที่คนไทยทั้งประเทศพร้อมใจกันน้อมถวายความจงรักภักดีแด่พระนางเจ้าสิริกิติ์
Continue Reading >