GRAND PRIX CHANNEL 24/7 Automotive TV Channel

ช่องรายการรถยนต์ ยานยนต์ ข่าวสารเกี่ยวกับรถยนต์ งานมอเตอร์โชว์ ถ่ายทอดสดการแข่งขันรถยนต์ทั้งในประเทศและต่างประเทศ