Digital Marketing คือ การใช้ช่องทางดิจิทัลเพื่อทำการตลาดส่งเสริมการรับรู้ผลิตภัณฑ์และบริการแก่ผู้บริโภค Digital Marketing จะเกี่ยวข้องกับการใช้เว็บไซต์ อุปกรณ์มือถือ โซเชียลมีเดีย เสิร์ชเอ็นจิ้น และช่องทางอื่นที่อยู่บนโลกออนไลน์ การตลาดแบบนี้ได้รับความนิยมจากการถือกำเนิดของอินเทอร์เน็ตในทศวรรษ 1990 ซึ่งมีการพัฒนารูปแบบกลยุทธ์ต่าง ๆ เพื่อให้สอดคล้องกับสังคมปัจจุบัน

Digital Marketing มีหลักการคล้ายกันกับการตลาดแบบดั้งเดิม และ Digital Marketing มักถือเป็นช่องทางเพิ่มเติมสำหรับธุรกิจต่าง ๆ ในการเข้าถึงผู้บริโภค และเข้าใจพฤติกรรมของกลุ่มเป้าหมายมากยิ่งขึ้น ซึ่งธุรกิจต่าง ๆ มักจะผสมผสานเทคนิคการตลาดแบบดั้งเดิมและแบบดิจิทัลเข้าด้วยกันในการวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาด แต่การตลาดดิจิทัลจะมาพร้อมกับความท้าทายในตัวเอง และต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์ที่หลากหลาย

digital-marketing

Digital Marketing ทำงานอย่างไร

การตลาด หมายถึง กิจกรรมที่บริษัทใช้เพื่อส่งเสริมการขายในผลิตภัณฑ์หรือบริการของตน และเพื่อปรับปรุงส่วนแบ่งการตลาด การจะประสบความสำเร็จนั้นต้องอาศัยการผสมผสานระหว่างความเข้าใจในการโฆษณา การขาย และความสามารถในการส่งสินค้าไปยังผู้ใช้ปลายทาง หากเป็นการตลาดในยุคก่อนมักจะมีวิธีการทำผ่าน สื่อสิ่งพิมพ์ โทรทัศน์ และวิทยุ เป็นต้น

แต่ปัจจุบันอินเทอร์เน็ตทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในวิธีที่ธุรกิจต่าง ๆ ใช้ในการเข้าถึงผู้บริโภคได้ง่ายขึ้น และยังสามารถวัดผลได้อีกด้วย นั่นคือจุดที่ Digital Marketing เข้ามามีบทบาท โดยจะใช้เว็บไซต์ โซเชียลมีเดีย เสิร์ชเอ็นจิ้น และแอปพลิเคชั่นต่าง ๆ  ในการเป็นสื่อกลางเพื่อเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายของธุรกิจได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ทำให้ธุรกิจต่าง ๆ ต้องเปลี่ยนกลยุทธ์ทางการตลาด เช่น การใช้ Facebook ทำให้บริษัทต่าง ๆ สามารถติดตามข้อมูลและตอบสนองต่อแนวโน้มของผู้บริโภคได้เป็นอย่างดี

โดย Digital Marketing ที่หลายธุรกิจเลือกใช้เพื่อสร้างกลยุทธ์แคมเปญการตลาดมักจะเป็นช่องทางโซเชียลมีเดีย และเครื่องมือ Search Engine บน Google เพื่อสร้างการรับรู้ที่เพิ่มมากขึ้น และยังใช้โปรโมทสินค้าและบริการที่สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการได้อย่างแม่นยำ อย่างไรก็ตามการสร้างเนื้อหาแคมเปญในการโปรโมทยังสามารถสร้างสรรค์ได้หลายรูปแบบเพื่อสร้างความดึงดูดใจของผู้ชมอีกด้วย

ความท้าทายในการทำ Digital Marketing ที่คุณควรรู้

Digital Marketing ทำให้เกิดความท้าทายสำหรับนักการตลาดทุกคน รวมถึงธุรกิจต่าง ๆ ที่ต้องปรับตัวให้ทัน ช่องทางดิจิทัลแพร่หลายอย่างรวดเร็ว และมีตัวเลือกเยอะมาก ๆ ซึ่งคุณจะต้องตามให้ทันว่าช่องทางเหล่านี้ทำงานอย่างไรและกลุ่มผู้ใช้งานช่องทางต่าง ๆ เป็นอย่างไร เพื่อสร้างกลยุทธ์และออกแบบเนื้อหาในการทำการตลาดออนไลน์ให้มีประสิทธิภาพ และเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการ

การดึงดูดความสนใจของผู้ใช้งานช่องทางโซเชียลมีเดียมีความยากมากขึ้น เนื่องจากโฆษณาที่แข่งขันกันซึ่งแต่ละแบรนด์ได้สร้างแคมเปญใหม่ ๆ ออกมาอยู่เรื่อย ๆ ทำให้คุณจะต้องตามให้ทัน อีกเรื่องที่ท้าทายคือการวิเคราะห์ข้อมูลกลุ่มเป้าหมายเพื่อสร้างกลยุทธ์ที่เข้าถึงได้อย่างน่าดึงดูด โดยต้องอาศัยความเข้าใจอย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับพฤติกรรมผู้บริโภค เพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับลูกค้าและพฤติกรรมผู้บริโภครูปแบบใหม่ ๆ ที่เกิดขึ้น เพื่อนำไปสู่การพัฒนาเนื้อหาแคมเปญต่าง ๆ ให้ออกมาสอดคล้องกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมายนั้น ๆ

ประโยชน์ของ  Digital Marketing สร้างการเติบโตให้กับธุรกิจได้จริง

Digital Marketing คือการช่วยให้คุณสามารถดึงดูดลูกค้าผ่านช่องทางติดต่อลูกค้าที่หลากหลาย โดยเฉพาะช่องทางโซเชียลมีเดีย ซึ่งหมายความว่าคุณและแบรนด์ของคุณสามารถสร้างความสัมพันธ์กับผู้มีโอกาสเป็นลูกค้าและผู้ที่เป็นลูกค้าได้ในลักษณะของการสร้างเนื้อหาและแคมเปญต่าง ๆ ผ่านรูปแบบสื่อที่หลากหลายตามความชื่นชอบของกลุ่มเป้าหมาย

ในการทำ Digital Marketing สามารถสร้างการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้โดยตรง โดยสามารถเข้าไปสร้างพื้นที่บนโลกออนไลน์ผ่านแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียต่าง ๆ ได้ อย่าง Facebook, YouTube, Instagram, TikTok รวมถึงการทำเว็บไซต์เพื่อรองรับการค้นหาผ่าน Google ด้วยการทำ SEO โดยในแต่ละแพลตฟอร์มได้สร้างเครื่องมือเพื่อช่วยให้ธุรกิจของคุณสามารถโฆษณาให้ตรงกลุ่มเป้าหมายโดยการซื้อโฆษณาแบบเสียเงิน ที่เราสามารถเข้าไประบุวัตถุประสงค์และกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการได้ด้วยตนเอง

ซึ่ง  Digital Marketing จะสร้างการรับรู้ที่เพิ่มมากขึ้นได้อย่างรวดเร็ว และยังสามารถเพิ่มยอดขายให้กับธุรกิจของคุณอย่างต่อเนื่องและเพิ่มมากขึ้นได้อย่างแน่นอน และสิ่งที่สำคัญมาก ๆ คือการวัดผลของแต่ละแคมเปญที่จะมีข้อมูลต่าง ๆ เพื่อให้คุณสามารถวิเคราะห์ผลและนำไปสู่การปรับปรุงและพัฒนาแคมเปญการตลาดต่าง ๆ ในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด