ABAC

เอแบคโพล เผย ประชาชนระบุเรื่องปัญหาปากท้อง สินค้าแพง ราคาเชื้อเพลิง รัฐแก้ไม่ตรงจุด ชี้อยากเห็นคนไทยรักกัน

สำนักวิจัยเอแบคโพล มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ เผยผลสำรวจความคิดเห็นประชาชนใน 17 จังหวัดของประเทศ ในหัวข้อ“รื้อฟื้นความจำของความสอดคล้องตรงกันระหว่างวาระรัฐบาล กับวาระประชาชน เปรียบเทียบระหว่างรัฐบาลอภิสิทธิ์ กับรัฐบาลปัจจุบัน และอะไรที่คนไทยอยากเห็นจากคนไทยด้วยกันเองในช่วงรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร” โดยพบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ร้อยละ 53.9 % มองว่า ภารกิจนโยบายของรัฐบาลยุค นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ที่จำได้มากที่สุด คือ ข่าวการติดตามจับตัว พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร รวมถึงข่าวยึดทรัพย์ ขณะที่ประชาชนร้อยละ 68.9 จดจำข่าวการแก้ไขปัญหายาเสพติด ในรัฐบาลของนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร

อย่างไรก็ตาม ประชาชนร้อยละ 70.1 ระบุว่า ปัญหาปากท้อง สินค้าแพง รัฐบาลแก้ปัญหาไม่ตรงจุด และประชาชนร้อยละ 89.2 อยากเห็นคนไทยรักกัน เอแบคโพล เผยประชาชนระบุเรื่องปัญหาปากท้อง สินค้าแพง ราคาเชื้อเพลิง รัฐแก้ไม่ตรงจุด ชี้อยากเห็นคนไทยรักกัน