ผู้สื่อข่าวรายงานว่า การลงคะแนนเสียงไม่ไว้วางใจ น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม และนายจารุพงศ์ เรื่องสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย จากจำนวน ส.ส.เท่าที่มีอยู่ในสภาขณะนี้มี 491 คน ขาดไป 9 คน ซึ่งเป็น ส.ส.ปชป.ที่ลาออก เพื่อไปนำมวลชนเคลื่อนไหวล้มระบอบทักษิณ
ผลการลงมติ อภิปรายไม่ไว้วางใจ น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร จำนวนเสียงทั้งหมด 438 เสียง ไม่ไว้วางใจ 134 เสียง ไว้วางใจ 297 เสียง งดออกเสียง 2 เสียง ไม่ลงคะแนน 5 เสียง
ผลการลงมติ อภิปรายไม่ไว้วางใจ นายจารุพงศ์ เรืองสุวรรณ  จำนวนเสียงทั้งหมด 439 เสียง ไม่ไว้วางใจ 135 เสียง ไว้วางใจ 296 เสียง งดออกเสียง 4 เสียง ไม่ลงคะแนน 4 เสียง
สรุปผลการลงมติ คะแนนไม่ไว้วางใจไม่เกินกว่ากึ่งหนึ่ง ดังนั้นถือว่า สมาชิกไว้วางใจ น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร และนายจารุพงศ์ เรืองสุวรรณ ให้ดำรงตำแหน่งต่อไป