news

นายพนม ศรศิลป์ ผอ.สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ(พศ.) กล่าวว่า สำนักเลขาธิการมหาเถรสมาคม (สถ.) ได้ประสานไปยังสำนักพระราชวังเกี่ยวกับการมรณภาพของพระเทพวิทยาคม หรือหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ เจ้าอาวาสวัดบ้านไร่ อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา ซึ่งทางสำนักพระราชวังได้รับทราบแล้ว

ในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทาน โกศโถบรรจุศพพระเทพวิทยาคม พร้อมฉัตรเบญจา เป็นกรณีพิเศษ และพระราชทานน้ำหลวงสรงศพ ในวันที่ 17 พ.ค. เวลา 16.00 น. ส่วนสถานที่นั้น จะมีการกำหนดอีกครั้งหนึ่ง ซึ่งแต่เดิมตามลำดับสมณศักดิ์ พระราชาคณะชั้นเทพนั้นจะได้รับพระราชทาน หีบทองบรรจุศพ แต่เนื่องด้วย หลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ ได้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา รวมถึงมีประชาชนนับถือศรัทธา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานโกศโถในการบรรจุศพเป็นกรณีพิเศษ

นอกจากนี้ ยังได้สั่งการให้ พศ.จังหวัดนครราชสีมา ประสานอำนวยความสะดวกการจัดงานศพอย่างเหมาะสมตามประสงค์ของหลวงพ่อคูณต่อไป