โรคหลอดเลือดสมอง

รายงานผลการศึกษาภาวะโรคและการบาดเจ็บของประชากรไทย เมื่อ พ.ศ.2547 พบว่า โรคหลอดเลือดสมอง เป็นสาเหตุการตายอันดับ 1 ของหญิงไทย และเป็นอันดับ 2 ของชายไทย สำหรับผู้ที่รอดชีวิตก็มีไม่น้อยที่ต้องพิการ เป็นอัมพฤกษ์-อัมพาต กลายเป็นภาระของครอบครัว และสูญเสียรายได้

โรคหลอดเลือดในสมอง ไม่ใช่เรื่องไกลตัว เพราะโรคนี้ไม่ส่งสัญญาณเตือน นอกจากอาการสำคัญที่มักเกิดขึ้นอย่างเฉียบพลัน ผู้ป่วยจะมีลักษณะหน้าเบี้ยวหรือปากเบี้ยว แขนไม่มีแรง เดินเซ พูดไม่ พูดอ้อแอ้ หรือพูดไม่ออกเสียง หากเกิดอาการอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอาการอย่างที่กล่าว ผู้ประสบเหตุจะต้องรีบให้การช่วยเหลือนำตัวผู้ป่วยส่งโรงพยาบาลทันที
สำหรับสาเหตุที่ทำให้เกิดโรคหลอดเลือดสมอง หรือ Stroke เพราะหลอดเลือดที่ไปเลี้ยงสมองมีความผิดปกติ เป็นได้ 2 ชนิด ประกอบด้วย หลอดเลือดสมองอุดตัน หรือหลอดเลือดสมองแตก ส่งผลให้สมองหยุดทำงานอย่างเฉียบพลัน สมองขาดเลือดไปเลี้ยง หรือมีเลือดออกแทรกทับในสมอง
อย่างไรก็ตาม สาเหตุส่วนให้สูงถึงร้อยละ 70 เกิดจากเลือดไปเลี้ยงสมองไม่เพียงพอ เพราะการอุดตันของหลอดเลือดจากการเสื่อมหรือแข็งตัวของหลอดเลือด ก้อนเลือดจากหัวใจ หรือตะกอนเลือดจากผนังหลอดเลือดแดงที่คอหลุดเข้าไปอุดตันหลอดเลือดในสมอง หรือเป็นเพราะความดันเลือดลดลง จากการเปลี่ยนอิริยาบถรวดเร็วเกินไป
ส่วนร้อยละ 30 ของโรคหลอดเลือดสมอง เกิดจากหลอดเลือดสมองแตก มีลักษณะที่แบ่งได้เป็น 2 ชนิด คือ เลือดออกในเนื้อสมอง และเลือดออกที่ผิวสมอง
หากไม่อยากมีเอาสุขภาพไปเสี่ยงกับโรคหลอดสมอง ให้เลี่ยงการดื่มแอลกอฮอล์ สูบบุหรี่ ควบคุมน้ำหนักตัวให้อยู่ในมาตรฐาน อย่าให้ความดันโลหิตสูงและคอเลสเตอรอลสูง ออกกำลังกายสม่ำเสมอ และบริโภคผัก-ผลไม้มาก ๆ.