แม่น้ำโขงแห้ง

แม่น้ำโขงแห้ง

ระดับน้ำแม่น้ำโขงบริเวณชายแดนไทย-ลาว จ.มุกดาหาร ลดระดับต่ำลงจนถึงขั้นวิกฤต โดยเฉพาะในพื้นที่ อ.ว่านใหญ่ ซึ่งได้ผลกระทบจากภัยแห้ง หลังจากแม่น้ำโขงแห้งขอดเป็นระยะทางยาว

ชาวบ้านในพื้นที่ได้รับผลกระทบจากการขาดน้ำทำเกษตรกรรมแล้ว อีกทั้งยังเปิดเผยว่า ปีนี้น้ำในแม่น้ำโขงลดต่ำลงไปมาก ปกติช่วงเดือนมีนาคมจะยังคงมีระดับน้ำที่สูงกว่านี้ แต่สำหรับในปีนี้ แม่น้ำโขงแห้งขอดเร็ว ทำให้เกิดปรากฎการณ์ผิวทรายใต้แม่น้ำผุดขึ้นมา ห่างจากชายฝั่งเกือบ 2 กิโลเมตร เป็นระยะทางประมาณ 10 กิโลเมตร เหลือพื้นที่เป็นผืนน้ำอยู่บริเวณชายฝั่งประเทศลาวเพียงเล็กน้อยเท่านั้น

อย่างไรก็ตามคาดว่า ภัยแห้งของแม่น้ำโขงบริเวณดังกล่าว อาจจะทวีความรุนแรงยิ่งขึ้นในช่วงเดือนเมษายนที่จะถึงนี้