รัฐบาลยิ่งลักษณ์

สำนักวิจัย เอแบคโพล มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ออกสำรวจจุดยืนทางการเมือง ฐานสนับสนุนของสาธารณชนต่อรัฐบาลยิ่งลักษณ์ 1 สามอารมณ์ สามมุม ในหมู่ประชาชน จากกลุ่มตัวอย่างที่อายุ 18 ปี ขึ้นไป ใน 17 จังหวัดทั่วประเทศ จำนวน 2,614 ตัวอย่าง พบว่า

ร้อยละ 57.9 ขอเป็นกลุ่มพลังเงียบที่ไม่เข้าข้างรัฐบาลใดรัฐบาลหนึ่ง
ร้อยละ 33.1 หนุนรัฐบาล
และ ร้อยละ 9.0 ไม่สนับสนุนรัฐบาล

ขณะผลสำรวจที่น่าสนใจ คือ คนส่วนใหญ่จากกลุ่มพลังเงียบดังกล่าว ไม่พอใจการทำงานของรัฐบาลในหลายเรื่องที่ตรงกัน
เช่น ความล่าช้าในการแก้ปัญหาน้ำท่วม สินค้าราคาแพง การจัดการค่าจ้างแรงงานขั้นต่ำที่ไม่ทั่วถึง ซึ่งไม่ตรงกับช่วงที่เดินสายหาเสียง รวมถึงมีการแต่งตั้งข้าราชการการเมือง ที่ไม่เหมาะสม แก้รัฐธรรมนูญ มุ่งช่วยพวกพ้อง

อย่างไรก็ตาม กลุ่มพลังเลียบดังกล่าว ยังให้โอกาสรัฐบาล เนื่องจากไม่ต้องการเห็นบ้านเมืองวุ่นวาย ด้านกลุ่มคนที่ไม่สนับสนุนรัฐบาล พบว่า พร้อมที่จะออกมาเคลื่อนไหว แต่ขาดผู้นำที่ไว้ใจได้และน่าศรัทธา เนื่องจากมองว่าที่ผ่านมา แกนนำผู้ชุมนุม มีผลประโยชน์แอบแฝงเสมอ

ขณะที่เรื่องของปัจจัยในการส่งเสริมให้รัฐบาลอยู่ได้ไม่นานนั้น
ร้อยละ 84.1 ระบุว่า คือ การทุจริตคอร์รัปชั่น หาประโยชน์ใส่ตัวและพวกพ้อง
ขณะที่ร้อยละ 28.6 ระบุสาเหตุที่อาจส่งผลให้รัฐบาลอยู่ได้ไม่นาน เป็นเรื่องการมุ่งช่วยเหลือ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี