สำหรับโฆษณาดังกล่าว เป็นโฆษณาในโครงการ พุทธชยันตี ๒๖๐๐ ปี แห่งการตรัสรู้ของพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้า ในปี พ.ศ. ๒๕๕๕ ซึ่งทางเสถียรธรรมสถานได้จัดขึ้น เพื่อเชิญชวนให้ประชาชนหันมาสนใจการปฏิบัติธรรม เนื่องในวาระเฉลิมฉลองการตรัสรู้ธรรมขององค์สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้า และการตรัสแสดงพระปฐมเทศนา ประกาศพระสัมโพธิญาณของพระผู้มีพระภาคเจ้า จนเกิดดวงตาเห็นธรรมแก่ท่านอัญญาโกณฑัญญะ และบรรลุธรรมเป็นพระโสดาบันองค์แรก

     โดยมีนักแสดง และศิลปินชื่อดังหลายคนมาร่วมในการประชาสัมพันธ์ครั้งนี้ ไม่ว่าจะเป็น อ๊อฟ ศุภณัฐ เฉลิมชัยเจริญกิจ, ป๊อด ธนชัย อุชชิน, น้องพอฟ้า พรรณเชษฐ์, หมิว ลลิตา ศศิประภา,อ้อม สุนิสา สุขบุญสังข์, เบิร์ด ธงไชย แมคอินไตย, อารยา เอ.ฮาร์เกต ฯลฯ ซึ่งทุกโฆษณาก็จะมีรูปแบบและแนวคิดที่รู้เท่าทันปัจจุบัน ดาราแต่ละท่านที่เป็นพรีเซ็นเตอร์ ก็มีลีลาในการเชิญชวน อาสาพาไปปฏิบัติธรรมที่แตกต่างกัน แต่มีใจเป็นหนึ่งเดียวในการตั้งสัจจะอธิษฐานจิตให้ชีวิตดีขึ้นด้วยพระธรรม