เปิดบัญชีทรัพย์สิน รัฐบาลยิ่งลักษณ์

เปิดบัญชีทรัพย์สิน รัฐบาลยิ่งลักษณ์

(15 มี.ค.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ห้องเปิดเผยบัญชี สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) อาคารสนามบินน้ำ ได้มีการเปิดแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง รัฐบาลน.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี กรณีเข้ารับตำแหน่งเมื่อวันที่ 23 ม.ค. 2555 และกรณีพ้นตำแหน่งเมื่อวันที่ 18 ม.ค. 2555 มีรัฐมนตรีที่เข้ารับตำแหน่งใหม่ 16 คน 17 ตำแหน่ง

ในการนี้นายนิวัฒน์ธำรง บุญทรงไพศาล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี มีทรัพย์สินมากที่สุดในบรรดารัฐมนตรีหน้าใหม่ คือมีทรัพย์สินมากกว่าหนี้สิน 137,563,433.04 บาท ซึ่งส่วนมากเป็นของคู่สมรส ส่วนรัฐมนตรีหน้าใหม่ที่มีทรัพย์สินน้อยที่สุดคือ นายทนุศักดิ์ เล็กอุทัยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง มีทรัพย์สินเป็นเงินฝากอย่างเดียว 382,797.96 บาท ไม่มีหนี้สิน

ส่วนนางนลินี ทวีสิน รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนรี มีทรัพย์สินมากกว่าหนี้สิน 18,959,066.06 บาท ประกอบด้วยเงินฝาก 2.6 ล้านบาท เงินลงทุน 14 ล้านบาท ที่ดิน 5.9 แสนบาท โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง 4.5 แสนบาท สิทธิและสัมปทาน 1 ล้านบาท มีหนี้สินเพียง 7.7 หมื่นบาท

นายณัฐวุฒิ ใสยเกื้อ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีทรัพย์สิน 16,263,953,03 บาท ประกอบด้วยทรัพย์สินที่เป็นเงินฝาก ที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง ยานพาหนะรวม 16 กว่าล้านบาท เป็นของภรรยาและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ 7 กว่าล้านบาท แต่มีหนี้สิน 7.6 ล้านบาท

ขณะที่รัฐมนตรีหน้าใหม่คนอื่นๆ เช่น ม.ร.ว.พ.ษ์สวัสดิ์ สวัสดิ์วัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม มีทรัพย์สินมากกว่าหนี้สิน 41,431,459,05 บาท นายสุชาติ ธาดาดำรงเวช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ มีทรัพย์สิน 30,381,378.11 บาท นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม มีทรัพย์สิน 40,531,762.33 บาท นายจารุพงศ์ เรืองสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม มีทรัพย์สินมากกว่าหนี้สิน 17,866,358.50 บาท พล.อ.อ.สุกำพล สุวรรณทัตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม มีทรัพย์สินจำนวน 49,420,434.78 บาท

ทั้งนี้หากเทียบกับบัญชีทรัพย์สินของครม.ยิ่งลักษณ์ 2 รัฐมนตรีที่รวยที่สุดก็คือ พล.อ.ยุทธศักดิ์ ศศิประภา รองนายกรัฐมนตรี ด้วยจำนวนทรัพย์สิน 380,789,887.87 บาท