เด็กไทย เจ๋ง คว้ารองแชมป์ หุ่นยนต์โลก IDC Robocon 2011

10 August of 2011 by

หุ่นยนต์โลก IDC Robocon 2011
หุ่นยนต์โลก IDC Robocon 2011
หุ่นยนต์โลก IDC Robocon 2011
หุ่นยนต์โลก IDC Robocon 2011
หุ่นยนต์โลก IDC Robocon 2011

เยาวชนไทยสร้างชื่อให้กับประเทศไทยได้อีกครั้ง เมื่อนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร ตัวแทนประเทศไทยสามารถคว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 จากเวทีการแข่งขันออกแบบและสร้างหุ่นระดับนานาชาติ “International Design Contest 2010” (IDC RoBoCon 2011) ครั้งที่ 22 ณ สถาบันเทคโนโลยีแมสซาชูเซตส์ (MIT) ประเทศสหรัฐอเมริกา ระหว่างวันที่ 25- 5 สิงหาคมที่ผ่านมา

รองศาสตราจารย์ ดร. วีระศักดิ์ อุดมกิจเดชา ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (เอ็มเทค) ในฐานะประธานจัดการแข่งขัน RDC2011 กล่าวว่า การแข่งขันออกแบบและสร้างหุ่นระดับนานาชาติ “International Design Contest 2010” (IDC RoBoCon 2011) ครั้งที่ 22 ที่ประเทศสหรัฐฯ ประเทศไทยส่งตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขันรวมทั้งสิ้น 5 คน ซึ่งชนะเลิศจากเวทีการแข่งขันออกแบบและสร้างหุ่นยนต์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 4 (RDC 2011)

โดยในปีนี้มีเยาวชนตัวแทนประเทศไทยที่สามารถคว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 จากการแข่งขันดังกล่าวมาได้ คือ นายวรุตม์ โพธิพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร จากทีมบูล (Blue) จากผู้เข้าแข่งขันทั้งหมด 64 คน จาก 9 ประเทศ ได้แก่ บราซิล ญี่ปุ่น จีน โมร๊อคโค ฝรั่งเศส เกาหลีใต้ สิงคโปร์ สหรัฐอเมริกา และไทย โดยแบ่งออกเป็น 16 ทีม แบ่งออกเป็น 4 สาย แต่ละทีมจะมีนิสิตนักศึกษาคละกันไปจำนวน 4 คนต่อทีม และในการแข่งขันจะทำการคัดเลือกจาก 16 ทีมให้เหลือเพียง 1 ทีมในแต่ละสาย เพื่อเข้าไปแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศ โดยหัวข้อการแข่งขัน IDC Robocon 2011 ในปีนี้ คือ “RoboHacks”

ด้าน นายวรุตม์ โพธิพันธ์ นักศึกษาชั้นปีที่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร เจ้าของรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 เล่าถึงบรรยากาศในการแข่งขันว่า บรรยากาศการแข่งขันทั่วไปไม่ตึงเครียด ทุกๆ คนที่เข้าร่วมการแข่งขันจะเป็นเพื่อนกันมากกว่าถึงแม้จะต่างทีมกันและบางทีก็มีการช่วยเหลือซึ่งกันและกันเป็นอย่างดี

ส่วนเรื่องความยากในการแข่งขันครั้งนี้ ส่วนตัวคิดว่า น่าจะเป็นในเรื่องการสื่อสารและการทำงานร่วมกันเพราะแต่ละคนมาจากต่างชาติ, ต่างภาษากัน และในกลุ่มของผมจะให้เพื่อนชาวบราซิลเป็นผู้นำเพราะพูดภาษาอังกฤษได้ดีที่สุดและเข้าใจกติกามากที่สุด

ถามถึงเทคนิคการสร้างหุ่นยนต์ที่ทำให้สามารถคว้าแชมป์ในครั้งนี้มาได้ นายวรุตม์ กล่าวว่า ในกลุ่มของตนจะประชุมวางแผนและแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบกันก่อน และออกแบบการสร้างหุ่นยนต์โดยใช้โปรแกรมและด้านอิเล็กทรอนิกส์เป็นหลักเพื่อให้ง่ายต่อการแข่งขันซึ่งดูจากทีมอื่นเค้าจะยุ่งยากซ้ำซ้อน

นายกรัฐมนตรี

Previous:

นายกฯ ส่ง โผรัฐมนตรี ให้เลขาฯ ครม.ตรวจแล้ว

พิมลพรรณ แซ่อุ้ย

Next:

เสือสวนสัตว์ดัง ตะปบและกัดนักท่องเที่ยว

You may also like

Comments are closed.