อุทยานแห่งชาติดอยภูคา
อุทยานแห่งชาติดอยภูคา มีพื้นที่ครอบคลุมอยู่ในท้องที่อำเภอปัว อำเภอเชียงกลาง อำเภอทุ่งช้าง อำเภอแม่จริม อำเภอวังท่าผา และกิ่งอำเภอสันติสุข จังหวัดน่าน มีสภาพป่าอุดมสมบูรณ์ เป็นป่าต้นน้ำลำธารชั้น 1 เอ และมีจุดเด่นทางธรรมชาติที่สวยงามหลายแห่ง เช่น น้ำตกภูฟ้า น้ำตกแม่จริม ถ้ำผาฆ้อง ธารน้ำลอด พระลานหิน และป่าปาล์มดึกดำบรรพ์ เป็นต้น

อุทยานแห่งชาติดอยภูคา มีเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ 1,263.84 ตารางกิโลเมตร หรือ 793,650 ไร่

การเดินทาง 
มีถนนลาดยาง เส้นทางอำเภอเมืองน่าน-อำเภอปัว-อำเภอทุ่งช้าง และมีถนนตามโครงการพระราชดำริเป็นวงแหวนรอบแนวเขตอำเภอปัว อำเภอทุ่งช้าง ระยะทางจากอำเภอเมืองถึงดอยภูคาประมาณ 60 กิโลเมตร

สิ่งอำนวยความสะดวก 
ติดต่อ สอบถามรายละเอียดได้ที่งานบริการบ้านพัก กรมป่าไม้ หรือที่อุทยานแห่งชาติดอยภูคา ตู้ ปณ.12 อำเภอปัว จังหวัดน่าน 55120 หรือโทร. 01-4726713

จุดเด่นที่น่าสนใจ 

ภูเขาและทิวทัศน์
เทือกเขาดอยภูคาเป็นเทือกเขาสูงชันสลับซับซ้อน มีทิวทัศน์ที่สวยงามตามธรรมชาติ อากาศบริสุทธิ์ โดยเฉพาะยอดดอยภูคา มีเมฆหมอกปกคลุมตลอดฤดูฝนและฤดูหนาว จึงมีทิวทัศน์สวยงามมาก

น้ำตก
มีน้ำตกกระจัดกระจายมากมายทั่วพื้นที่ ที่มีความสวยงามได้แก่ น้ำตกภูฟ้า น้ำตกผาขี้นก น้ำตกแม่จริม น้ำตกต้นตอง น้ำตกตาดหลวง น้ำตกห้วยโกร๋น

ถ้ำ
มีถ้ำขนาดใหญ่สวยงามอยู่หลายแห่ง ถ้ำที่มีขนาดใหญ่และมีความสวยงามมาก คือ ถ้ำผาฆ้อง อยู่ในเขตพื้นที่อำเภอปัว ถ้ำหลวง ถ้ำผาแดง ถ้ำผาแง่ม ถ้ำผาเก้า ถ้ำผาผึ้ง ถ้ำพง ถ้ำพระ เป็นต้น

ธารน้ำลอด
ชาวบ้านเรียกว่า”น้ำออกรู” เป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติที่มหัศจรรย์มาก ภายในถ้ำใต้ภูเขาจะมีลำธารน้ำที่ผุดขึ้นมาจากใต้ภูเขาแล้วไหลลอดปากถ้ำออกไปมีเสียงดังสนั่นเหมือนเสียงน้ำตก และผนังถ้ำจะมีรูเข้าไปลักษณะเป็นห้วยลำธารมีน้ำไหลออกมา ระยะทางประมาณ 3 กิโลเมตร

พระลานหินและหน้าผา
เป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติที่สวยงามมากอยู่ที่ดอยภูแว ไม่มีพันธุ์ไม้ขนาดใหญ่ขึ้นอยู่ และยังประกอบด้วยหน้าผาหลายแห่ง เช่น ผาแง่ม ผาเก้า ผาผึ้ง ผาขี้นก เป็นต้น

ป่าปาล์มดึกดำบรรพ์
เป็นป่าปาล์มขนาดใหญ่ของไทย มีพื้นที่รอบๆดอยภูแวไม่ต่ำกว่า 3,000 ไร่ ลักษณะเป็นป่าปาล์มธรรมชาติดงดิบ แทบจะไม่มีพันธุ์ไม้อื่นใดขึ้นปะปน ชาวเขาเผ่าแม้วเรียกปาล์มนี้ว่า “ต้นจึ๊ก” ลำต้นใส้ในที่อ่อนใช้ประกอบอาหารรับประทานแทนข้าวได้