หมอกควัน เชียงใหม่

หมอกควัน เชียงใหม่

 

ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า จะยังคงมาตรการแก้ปัญหาต่อเนื่อง โดยเฉพาะการขอความร่วมมือจากทุกภาคส่วน และทุกจังหวัดใกล้เคียง ร่วมกันหยุดเผา เพราะขณะนี้โชคดีที่การปฏิบัติการฝนหลวงได้ผล รวมถึงฝนธรรมชาติที่ตกในหลายพื้นที่ช่วยให้หมอกควันเบาบาง แต่ถ้าหากไม่ร่วมกันหยุดเผา ปัญหาจะกลับมาอีก อย่างไรก็ตาม เช้านี้ จังหวัดเชียงใหม่ มีสภาพอากาศดี ค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM10) ที่ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ อยู่ที่ 35.53 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร และที่โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย อยู่ที่ 42.78 ส่วนจุดความร้อน (HotSpot) ลดลงเกือบทุกพื้นที่ ทั้งนี้ ช่วงวิกฤติที่ผ่านมา จังหวัดเชียงใหม่ มีหมอกควันปกคลุมรวม 13 วัน มีค่าสูงสุดในวันที่ 8 มีนาคม คือ 200.8 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร โดยสถิติสูงสุดของภาคเหนืออยู่ที่ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย วันที่ 10 มีนาคม คือ 437.6 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร