สงครามล้างพันธุ์อมตะ

08 January of 2014 by

สัตว์ประหลาดของ Frankenstein ชื่อ Adam และต้องเอานามสกุลของผู้สร้างของเขากลายเป­็นส่วนร่วมในสงครามระหว่างสองตระกูลที่เป็­นอมตะในเมืองโบราณ

 

เดอะ ฮ็อบบิท 2

Previous:

เดอะ ฮ็อบบิท 2

ปิดเมืองล่าโจร

Next:

ปิดเมืองล่าโจร

You may also like