girl-g230972460_640

เรามักจะเคยได้ยินกับวัยรุ่น Gen Y Gen Z หรือ Gen อื่นๆอีกมากมายที่มีการกำหนดคำขึ้นมา ให้สอดคล้องกับคนในแต่ละยุค กับแนวคิดและการปฏิบัติตัวของคนในแต่ละรุ่นนั้นทำให้สังคมไม่เพียงแต่จะต้องก้าวกระโดดหรือเดินไปข้างหน้าเพียงอย่างเดียวเท่านั้นแต่ยังต้องทำความเข้าใจกับวัยรุ่นแต่ละยุคที่จะสามารถอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างปกติ และแน่นอนว่าวิถีชีวิตของวัยรุ่นในแต่ละเจนนั้นก็มีความแตกต่างกันรวมไปถึงความต้องการเหมือนกันอีกด้วยจึงทำให้การ แทงบอลออนไลน์ จำเป็นอย่างยิ่ง เพราะไม่เพียงแค่ความเข้าใจในการอยู่ร่วมกันของสังคมเพียงเท่านั้นแต่ยังรวมไปถึงบริษัทต่างๆที่ต้องมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการทำงานหรือผลิตภัณฑ์ต่างๆที่จะต้องมีการเสนอขายให้กับวัยรุ่นในแต่ละรุ่นที่มีความแตกต่างที่ไม่เหมือนกันทำให้สิ่งเหล่านี้จะต้องเตรียมไปตามความต้องการของวัยรุ่นแต่ละเจนนั่นเอง

จริงหรือไม่ที่วัยรุ่นยุคใหม่ไม่นิยมมีลูก

ไม่ใช่เพียงแค่ประเทศไทยเท่านั้นที่มีคำถามนี้เกิดขึ้นในสังคม ด้วยอัตราการเกิดของเด็กที่ลดลงอย่างต่อเนื่องเมื่อเทียบกับในอดีต จึงทำให้มีการสันนิษฐานวัยรุ่นในยุคปัจจุบันนี้มีความนิยมในการอยู่เป็นโสดมากกว่าการมีครอบครัว แต่ในขณะเดียวกันก็ยังมีข้อสันนิษฐานได้อีกว่าวัยรุ่นในปัจจุบันนี้มีความนิยมในการที่จะอยู่เป็นคู่มากกว่าการที่จะมีครอบครัวพ่อแม่ลูก สิ่งเหล่านี้เป็นปัญหาที่ใหญ่พอสมควรเนื่องจากอัตราการเกิดของเด็กที่น้อยลงอาจส่งผลกระทบต่ออนาคตของชาติได้นั่นเอง ไม่ว่าจะเป็นในแถบประเทศไทยหรือแถบประเทศญี่ปุ่นเองก็มีคำถามนี้เกิดขึ้นกันอย่างต่อเนื่องและมีความน่ากลัวมากขึ้นด้วยเช่นกันเพราะเราจะสังเกตเห็นได้ว่าร้ายสไตล์การใช้ชีวิตของวัยรุ่นในปัจจุบันนี้ มักจะเน้นหาความสนุกในการใช้ชีวิตมากกว่าเนื่องจากภาระหน้าที่ในการเลี้ยงดูบุตรในปัจจุบันนี้มีค่าใช้จ่ายที่ค่อนข้างจะสูงตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงการเข้าเรียนหนังสือ สิ่งเหล่านี้จึงอาจเป็นปัญหาวัยรุ่นยุคใหม่ที่มีความชอบในการที่จะเดินทางท่องเที่ยวและรักในความสนุกนั่นเอง

อัตราการเกิดของเด็กน้อยลงส่งผลเสียอย่างไร

หลายคนอาจจะมองว่าการที่เราไม่มีบุตรนั้นอาจจะทำให้เราใช้ชีวิตที่สะดวกมากขึ้นเนื่องจากไม่มีภาระอันใหญ่หลวงและที่สำคัญไม่จำเป็นต้องเหนื่อยในการที่จะดูแลบุตรสิ่งเหล่านี้จึงทำให้วัยรุ่นส่วนใหญ่มีความนิยมที่จะไม่มีบุตรมากยิ่งกว่า การดังกล่าวนี้ส่งผลเสียอย่างไรเมื่อพูดในระดับโครงสร้างของประชาคม กล่าวได้ว่ามันมีแต่เกิดในอัตราที่น้อยลงนั้นจะทำให้ประเทศดังกล่าวมีอัตราผู้สูงอายุพี่มากกว่าจึงทำให้ประเทศมีการพัฒนาที่น้อยลงเนื่องจากผู้สูงอายุเมื่อครบกำหนดอายุเกษียณแล้วก็จะพักทำงานลงในทันทีในขณะที่เด็กรุ่นใหม่ไม่มีที่พึ่งในการเติบโตและต้องเรียนรู้สิ่งใหม่ๆอยู่เสมอและไม่มีคนที่จะมาเปลี่ยนมือหรือมารับองค์ความรู้ในการสืบทอดอารยธรรมหรือแผนพัฒนาประเทศทำให้ประเทศดังกล่าวตามสูญเสียบุคลากรที่เป็นกลุ่มวัยรุ่นหรือวัยหนุ่มนั่นเอง หรือพูดง่ายๆก็คือประเทศก็จะมีแต่คนที่สูงอายุส่วนเด็กก็จะมีจำนวนที่ลดน้อยลงและส่งผลเสียการพัฒนาและการมีอยู่ของประเทศได้นั่นเอง

เหตุผลที่ทำให้การดำเนินชีวิตของวัยรุ่นเปลี่ยนไป

เมื่อเทียบกับในอดีตแล้ววัยรุ่นในปัจจุบันนี้มีความคิดและวิถีชีวิตที่ต่างไปจากวัยรุ่นยุคก่อนเป็นอย่างมาก ซึ่งสิ่งเหล่านี้อาจมีผลกระทบในด้านของสังคมและผลกระทบจากเศรษฐกิจที่มีการเปลี่ยนไปจึงทำให้ค่านิยมต่างๆไม่พูดคนนั้นมีการเปลี่ยนแปลงตามไปด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่งรูปแบบการปกครองของประเทศที่อาจเป็นส่วนหนึ่งในการตัดสินใจของคนในยุคใหม่และมีการวางแผนชีวิตที่เปลี่ยนไปในอีกรูปแบบหนึ่ง เพราะวัยรุ่นหรือประชาคมโลกในแต่ละยุคนั้นจะอยู่ในรูปแบบของเศรษฐกิจที่แตกต่างกันและอยู่ในรูปแบบการปกครองที่แตกต่างกันสิ่งนี้จึงเป็นความลื่นไหลในการดำเนินชีวิตและในการคลิปวางแผนชีวิตของคนที่ไม่เหมือนกันนั่นเอง จึงทำให้เราเห็นว่าความเปลี่ยนแปลงทางสังคมและการเปลี่ยนแปลงของโลกไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยีและอื่นๆอีกมากมายเป็นอีกหนึ่งเหตุผลที่ทำให้การดำเนินชีวิตของวัยรุ่นเปลี่ยนไปตามยุคตามสมัย และไม่เพียงเท่านั้นการเปลี่ยนแปลงนี้ไม่ใช่เพียงแค่วัยรุ่นเท่านั้นที่มีการหักเหในแนวความคิดที่เปลี่ยนไปแบบคนยุคก่อนที่ยังอยู่ในยุคปัจจุบันนี้ก็จำเป็นที่จะต้องเปลี่ยนแปลงตามเช่นกัน

อยู่อย่างไรให้มีความสุขกับเด็ก Generation ใหม่

ไม่ใช่เรื่องยากที่เราจะดำเนินชีวิตให้อยู่ในสังคมได้อย่างปกติ กับเด็ก Generation แทงบอล ใหม่ที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพียงแค่เราให้เกียรติซึ่งกันและกันและอยู่ในสังคมที่มีแนวคิดที่แตกต่างกันและรับฟังเหตุผลของซึ่งกันและกันก็สามารถที่จะทำให้เราเข้าใจได้ว่าโลกใบนี้มีสิ่งต่างๆอีกมากมายที่เราอาจจะคิดไม่ถึงแต่เป็นสิ่งที่สามารถเกิดขึ้นได้ในสังคมโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเด็กรุ่นใหม่ที่มีความแปลกใหม่ในเรื่องของแนวคิดและมีความแปลกใหม่ในเรื่องของการกระทำสิ่งที่เราทำได้เพียงแค่เราลื่นไหลทางความคิดเพราะไม่เพียงแค่วัยรุ่นเท่านั้นที่มีการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมโลกเองก็มีการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องนี่จึงเป็นหน้าที่ของเราที่จะต้องทำมากกว่าการตั้งคำถามนั้นเอง