วันแม่คือวันแห่งความรัก
อยากให้รู้จักว่ารักนั้นยิ่งใหญ่
มนุษย์ทุกคนเกิดมาบนโลกได้
ล้วนแล้วไซร้จากแม่ที่อุ้มท้อง
อยากให้ทุกคนบนโลกกว้าง
เปิดใจบ้างรับรู้ดูแม่หมอง
แม่อุมท้องเก้าเดือนประคอง
ลูกในท้องสุขสบายหมายชีวี
อยากให้รู้วันนี้เป็นวันแม่
คอยดูแลทุกท่านให้สุขี
ปรนนิบัติอุปถัมภ์ท่านให้ดี
เพราะเรามีแม่หนึ่งเดียวให้เหลียวแล