วันแม่คือวันแห่งความรัก

27 March of 2011 by

วันแม่คือวันแห่งความรัก
อยากให้รู้จักว่ารักนั้นยิ่งใหญ่
มนุษย์ทุกคนเกิดมาบนโลกได้
ล้วนแล้วไซร้จากแม่ที่อุ้มท้อง
อยากให้ทุกคนบนโลกกว้าง
เปิดใจบ้างรับรู้ดูแม่หมอง
แม่อุมท้องเก้าเดือนประคอง
ลูกในท้องสุขสบายหมายชีวี
อยากให้รู้วันนี้เป็นวันแม่
คอยดูแลทุกท่านให้สุขี
ปรนนิบัติอุปถัมภ์ท่านให้ดี
เพราะเรามีแม่หนึ่งเดียวให้เหลียวแล

รักแม่

Previous:

เทียบไม่ได้ (มหาศาล)

1278691030[1]

Next:

ตั๋วรถไฟผิด..เวลา

You may also like

Comments are closed.