ลอรีอัล

ลอรีอัล

 

ตามที่ คณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ประเทศไทย ได้ออกมาแนะนำผู้บริโภคให้หยุดใช้ลิปสติก ยี่ห้อ Maybelline Colour Sensational เฉด Pink Petal และลิปสติกยี่ห้อ  L’Oreal Colour Riche เฉด Volcanic ตามที่นิตยสาร Time Healthland  ได้รายงานว่ามีสารตะกั่วเจือปน ในปริมาณ  7.19 ppm และ       7 ppm ตามลำดับ นั้น
บริษัท ลอรีอัล (ประเทศไทย) จำกัด ได้ตระหนักถึงความกังวลที่เกิดขึ้นกับผู้บริโภค และเราขอแจ้งว่าเรามั่นใจว่าผลิตภัณฑ์ของเราปลอดภัย โดยค่าสารปนเปื้อนที่พบในลิปสติกทั้งสองชนิดนั้น อยู่ในระดับปลอดภัยตามมาตรฐานความปลอดภัยสากลที่กำหนดไว้ในระดับ 20 ppm
ลอรีอัล ได้พบเจ้าหน้าที่ของ อย.ประเทศไทย เพื่อชี้แจ้งข้อมูลและยืนยันความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ของเรา  และพร้อมให้ความร่วมมือกับ อย.ในการตรวจสอบผลิตภัณฑ์ในครั้งนี้อย่างเต็มที่  โดยเรามั่นใจในลิปสติกของเราว่ามีความปลอดภัย เช่นเดียวกับที่ อย.ประเทศสหรัฐอเมริกาได้มีการสรุปไว้
ความปลอดภัยของผู้บริโภคเป็นสิ่งที่ลอรีอัลให้ความสำคัญสูงสุดเสมอมา ผลิตภัณฑ์ของเราได้ผลิตภายใต้มาตรฐานการผลิตและความปลอดภัยที่เคร่งครัดขององค์การอาหารและยาของสหรัฐอเมริกา และสหภาพยุโรป รวมถึงมาตรฐานรับรองความปลอดภัยของผู้บริโภคในอีกกว่า 130 ประเทศทั่วโลก
ข้อมูลเกี่ยวกับสารตะกั่วในลิปสติก
สารตะกั่วนั้นไม่ได้เป็นส่วนผสมอยู่ในลิปสติก อย่างไรก็ดี สารตะกั่วสามารถพบได้ในธรรมชาติและปนอยู่ในสิ่งแวดล้อมรอบๆ ตัวเรา เช่น อาหาร น้ำ และอากาศที่เราหายใจเข้าไป จากผลการศึกษา โดย องค์การอาหารและยา  ของสหรัฐอเมริกา ได้ยืนยัน การใช้ลิปสติกเป็นประจำทุกวันของผู้หญิงหลายล้านคนทั่วโลกว่ามีความปลอดภัยและไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ โดยสารตะกั่วที่เจือปนอยู่ในลิปสติกนั้นมีในปริมาณที่จำกัด และเป็นไปตามข้อกำหนดขององค์การด้านสุขอนามัยระดับโลก ด้านเครื่องสำอาง รวมถึงลิปสติก