นักกฎหมายชื่อดัง แจงคำสั่งศาลรัฐธรรมนูญ ชี้ อาจตัดสินคดีในวันที่ 6 พ.คนี้ได้เลย ฟันธง นอกจากสถานภาพนายกแล้ว ครม.มีสิทธิหลุดทั้งยวง เหตุการแต่งตั้งโยกย้ายกระทำโดย ครม.และทำนอกฤดูการโยกย้ายปรกติ

วันนี้หลังจาก ศาลรัฐธรรมนูญได้มีคำสั่งขยายเวลาการชี้แจงตามที่นายกรัฐมนตรีน.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตรได้ร้องขอไปเมื่อวันที่ 18 เม.ย.ที่ผ่านมา โดยมีการขยายออกไป15วัน และกำหนดให้ยื่นคำชี้แจงในวันที่ 2พ.ค.57 รวมถึงมีรายละเอียดคำสั่งที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการเพื่อพิจารณาคดีด้วยนั้น นายไพศาล พืชมงคล อดีตสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ นักกฏหมายชื่อดังแห่งสำนักธรรมนิติได้เขียนเฟสบุ๊กส่วนตัว Paisal Puechmongkolชี้ประเด็นคำสั่งของศาลรัฐธรรมนูญ
โดยให้ความเห็นว่า ศาลอาจจะมีการวินิจฉัยคดีในวันที่6 พ.ค.57หรือ หลังจากนั้นไม่เกิน1สัปดาห์ และนอกจากพิจารณาคดีสถานภาพของนายกรัฐมนตรีแล้ว ผลแห่งคดียังผูกพันไปยังคณะรัฐมนตรีด้วย หากนายกรัฐมนตรีต้องพ้นสภาพจะเป็นเหตุให้คณะรัฐมนตรีพ้นสภาพไปด้วย โดยมีรายละเอียดที่น่าสนใจดังนี้

ขออธิบายคำสั่งศาลรัฐธรรมนูญ คดีนางยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ที่ได้สั่งเมื่อวันนี้ เพื่อความเข้าใจที่ถูกต้อง ดังต่อไปนี้
1. ศาลสั่งอนุญาตให้ขยายเวลายื่นคำชี้แจงตามที่นางยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ร้องขอ 15 วัน โดยให้ยื่นภายในวันที่ 2 พฤษภาคม 2557 ถ้าไม่ยื่นถือว่าไม่ติดใจยื่น
2. ศาลมีคำสั่งนัดไต่สวนพยานในคดีนี้ สำหรับพยานบุคคลรวม 4 ปาก คือนายไพบูลย์ นิติตะวัน, นางยิ่งลักษณ์ ชินวัตร, พล.ต.อ.วิเชียร พจน์โพธิ์ศรี และนายถวิล เปลี่ยนศรี และมีคำสั่งไม่อนุญาตไต่สวนพยานอื่น เพราะไม่จำเป็นแก่คดี
3. สำหรับพยานทั้ง 4 ปากที่ศาลนัดไต่สวนตามข้อ 2. นั้น ศาลมีคำสั่งให้ทำคำให้การหรือคำชี้แจงเและความเห็นป็นหนังสือ ยื่นต่อศาลภายในวันที่ 29 เมษายน 2557 ถ้าไม่ยื่น ถือว่าไม่ติดใจยื่น และให้พยานทั้ง 4 ปากมาศาลเพื่อทำการไต่สวน ในวันที่ 6 พฤษภาคม 2557 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ถ้าไม่มาถือว่าไม่ติดใจให้ไต่สวน
4. จากคำสั่งทั้งหลายดังกล่าว และได้ทราบข้อเท็จจริงว่าขณะนี้ศาลได้มีคำสั่งเรียกหรือยืนสำนวนคดีที่นายถวิล เปลี่ยนศรี ฟ้องนางยิ่งลักษณ์ ชินวัตร มาจากศาลปกครองแล้ว ดังนั้นจึงเป็นอันว่าพยานหลักฐานเอกสารและความเห็นทั้งหมดที่เกี่ยวกับคดีนี้จะเป็นอันเสร็จสิ้นชั้นไต่สวนในวันที่ 29 เมษายน 2557 และในวันที่ 6 พฤษภาคม 2557 จะเป็นวันที่ศาลทำการไต่สวนพยานทั้ง 4 ปาก และเป็นไปได้ว่าศาลจะวินิจฉัยชี้ขาดคดีในวันที่ 6 พฤษภาคม 2557 ก็ได้ หรือหลังจากนั้นไม่เกิน 1 สัปดาห์ก็ได้
5. เนื่องจากคดีนี้พยานหลักฐานและข้อเท็จจริงที่ปรากฏในสำนวนของศาลปกครองเป็นอันยุติและมีผลผูกพันนางยิ่งลักษณ์ ชินวัตร จึงไม่ต้องสืบพยานหรือไต่สวนพยานอื่นในบรรดาข้อเท็จจริงทั้งหลายที่ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยแล้ว นั่นคือถึงแม้ศาลจะไม่ทำการไต่สวนพยาน 4 ปาก ศาลยังมีอำนาจที่จะวินิจฉัยคดีได้
6. เนื่องจากคดีนี้นอกจากเกี่ยวข้องกับนางยิ่งลักษณ์ ชินวัตร แล้ว ยังมีความเกี่ยวข้องกับคณะรัฐมนตรีทั้งคณะด้วย คือ
6.1 ในกรณีความเป็นรัฐมนตรีของนางยิ่งลักษณ์ ชินวัตร สิ้นสุดลง ย่อมมีผลให้คณะรัฐมนตรีทั้งคณะพ้นตำแหน่งด้วย
6.2 คณะรัฐมนตรีทั้งคณะต้องรับผิดชอบร่วมกันตามที่รัฐธรรมนูญบัญญัติ
6.3 การแต่งตั้งและโยกย้าย 3 ครั้งที่เกี่ยวกับคดีนี้ได้นำเสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรี จึงเป็นการกระทำร่วมกันและต้องรับผิดชอบร่วมกัน คือ ครั้งแรก การย้ายนายถวิล เปลี่ยนศรี เพื่อให้ตำแหน่งเลขาธิการ สมช. ว่างลง ครั้งที่สอง การย้ายพล.ต.อ.วิเชียร พจน์โพธิ์ศรี ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ มาดำรงตำแหน่งเลขาธิการ สมช. เพื่อให้ตำแหน่งผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติว่างลง และครั้งที่สาม การแต่งตั้งพล.ต.อ.เพรียวพันธ์ ดามาพงศ์ ซึ่งเป็นญาติของนายกรัฐมนตรี ให้ดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ทั้งหมดนี้กระทำอย่างเป็นกระบวนการต่อเนื่องและนอกฤดูกาลแต่งตั้งโยกย้ายปกติ
ดังนั้นนอกจากศาลจะมีอำนาจวินิจฉัยให้ความเป็นรัฐมนตรีของนางยิ่งลักษณ์ ชินวัตร สิ้นสุดลงแล้ว ศาลยังมีอำนาจที่จะวินิจฉัยให้ความเป็นรัฐมนตรีของคณะรัฐมนตรีทุกคนสิ้นสุดลงด้วย ทำนองเดียวกันกับกรณียุบพรรคการเมือง ที่ศาลมีอำนาจเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของกรรมการบริหารพรรค ซึ่งเป็นไปตามที่่รัฐธรรมนูญบัญญัติ
เวลาของนางยิ่งลักษณ์ ชินวัตร และระบอบทักษิณ กำลังนับถอยหลังอยู่ และผมไม่เชื่อว่าจะมีการก่อความรุนแรงถึงขั้นนองเลือดดังที่มีการข่มขู่.