ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 5 พ.ย.ที่ผ่านมา นพ.ประดิษฐ สินธวณรงค์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าวถึงกรณีมีกลุ่มแพทย์ออกแถลงการณ์ไม่เห็นด้วย พร้อมเชิญชวนให้ขึ้นป้ายคัดค้านการออกพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมว่า ได้หารือกับกลุ่มแพทย์ต่างๆแล้ว และจะไม่เข้าไปขัดขวางการแสดงออกทางการเมือง
แต่ได้ขอความร่วมมือให้กลุ่มแพทย์ แสดงออกในนามส่วนตัว หรือในฐานะกลุ่มที่จัดตั้งขึ้นมา และไม่ควรนำชื่อสถาบันไปใช้ดำเนินกิจกรรม หรือออกแถลงการณ์ต่างๆ เช่น ในนามแพทย์ของกระทรวงสาธารณสุข หรือ ในนามโรงเรียนแพทย์ เพราะหากนำสถาบันเข้ามาเกี่ยวข้องจะกลายเป็นการไม่สมควร รวมทั้งควรแสดงออกอยู่ภายใต้กรอบของกฏหมาย
อย่างไรก็ตาม แพทย์และบุคลากรของโรงพยาบาลต่างๆ ได้มีการรวมตัวกันชุมนุมประท้วงทั่วประเทศ ทั้งโรงพยาบาลรัฐและเอกชน เพื่อคัดค้าน พ.ร.บ.นิรโทษกรรม กันอย่างต่อเนื่อง