ค่าเช่าแผงจตุจักร

นายยุทธนา ทัพเจริญ ผู้ว่าการการรถไฟแห่งประเทศไทย หรือ รฟท. เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการการรถไฟแห่งประเทศไทย เห็นชอบค่าเช่าตลาดนัดจตุจักรอัตราเดียวทุกพื้นที่ ในราคา 3,157 บาทต่อเดือนต่อแผง อายุสัญญา 3 ปี และต่อสัญญาได้อีกคราวละ 2 ปี ซึ่งอัตราค่าเช่าดังกล่าว รวมค่าสาธารณูปโภคส่วนกลางแล้วและจะมีการเก็บค่าธรรมเนียมแรกเข้า 50,000 บาท ทั้งนี้ จะแจ้งผู้ค้าจำนวน 8,875 แผงให้รับทราบ และเปิดให้มาทำสัญญากับการรถไฟแห่งประเทศไทยได้ตั้งแต่วันที่ 27 ก.พ.นี้