จากที่เดินไปเกือบจะสุดซอย ตอนนี้เริ่มถอยกลับมา แต่บางคนก็มองว่า ถอยแค่ครึ่งซอย สำหรับพรรคเพื่อไทย ที่มติยืนยัน ไม่หยิบ พ.ร.บ.นิรโทษกรรม พิจารณาอีก หากวุฒิสภา มีมติไม่รับหลักการ พร้อมกับให้ส.ส.ของพรรคถอนอีก 6 ร่างออกโดยเร็ว ซึ่งต้องจับตาไปที่วิปวุฒิสภา ซึ่งจะแถลงยืนยันกำหนดเวลาวันเดิม 11 พ.ย.พิจารณาร่าง พ.ร.บ.นิรโทษกรรม
หลังจากที่กระแสการคัดค้านร่าง พ.ร.บ.นิรโทษกรรม ยังมีต่อเนื่อง โดยมีกลุ่มหลักๆที่ออกมาเคลื่อนไหวคัดค้านหลายกลุ่ม รวมถึงกลุ่มสถาบันการศึกษาที่ออกมาแสดงการคัดค้านหลายกลุ่ม อาทิ กลุ่มเพื่อนมหิดล อาจารย์ นักศึกษา บุคลากร และศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยได้รวมตัวกันเดินรณรงค์ จากนั้นอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดลได้อ่านแถลงการณ์คัดค้าน พ.ร.บ.นิรโทษกรรม และขอให้วุฒิสภาไม่ผ่านร่างพ.ร.บ.นิรโทษกรรม
รวมถึง บุคลากรทางการแพทย์ นักศึกษา คณาจารย์ และผู้บริหารโรงพยาบาลศิริราชได้รวมตัวกันบริเวณลานบรมรูปสมเด็จพระบรมมหาชนก เพื่อคัดค้านร่างพ.ร.บ.นิรโทษกรรม โดยมีผู้ร่วมลงนามกว่า 8,000 รายชื่อ
และในวันนี้ (7 พ.ย.) สมาชิกสมาพันธ์รัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ หรือ สรส. ประกาศร่วมเคลื่อนไหวใหญ่ โดยนัดพนักงานทั่วประเทศให้หยุดงาน เพื่อร่วมชุมนุมคัดค้านพ.ร.บ.นิรโทษกรรม ไปสู่การปฏิรูปสังคมไทย ให้เป็นไปตามหลักจริยธรรม หลักนิติธรรม และนิติรัฐ
มติล่าสุดของพรรคเพื่อไทย ที่ได้แถลงกับสื่อมวลชนเมื่อวานนี้ (6 พ.ย.) ระบุว่า ถ้าวุฒิสภา ลงมติไม่รับหลักการร่างกฎหมายนิรโทษกรรม และส่งคืนมาที่สภาผู้แทนราษฎร พรรคเพื่อไทยขอยืนยันว่า สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคเพื่อไทยทั้งหมด จะไม่หยิบร่าง พ.ร.บ.นี้ขึ้นพิจารณาใหม่ และจะปล่อยให้กฎหมายฉบับนี้ ตกไปตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ
นอกจากนั้น จะขอให้ส.ส.ของพรรค ถอนร่างกฎหมายที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการนิรโทษกรรมฉบับอื่นๆ ทั้งหมดที่ค้างอยู่ในสภาผู้แทนราษฎร โดยการประชุมสภาผู้แทนราษฎรในวันที่ 13 พ.ย.นี้ ส.ส.เจ้าของร่างกฎหมายจะขอมติสภาฯถอนร่างกฎหมาย ทั้ง 6 ฉบับ
ขณะที่ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร ส่งคำแถลง ผ่าน นายนพดล ปัทมะ ที่ปรึกษากฎหมาย ระบุว่า ร่างพ.ร.บ.นิรโทษกรรมฉบับนี้ ถูกบิดเบือนให้เป็นประเด็นทางการเมือง เพื่อใส่ร้ายตนเอง กรณีการคืนเงิน และยกเลิกความผิดให้กับตนเพียงคนเดียว ทั้งที่วัตถุประสงค์ของกฎหมายฉบับนี้ เป็นไปเพื่อให้ประเทศไทย เกิดความปรองดองและก้าวข้ามความขัดแย้ง
พ.ต.ท.ทักษิณ ยังระบุในคำแถลงด้วยว่า เคารพความเห็นที่แตกต่างของคนไทย แต่ไม่สามารถยอมรับการใส่ร้ายตนเองและครอบครัวตลอดหลายปีที่ผ่านมาได้ สิ่งที่ต้องการมากที่สุดตอนนี้คือความปรองดองสมานฉันท์ของคนไทย
ส่วนความเคลื่อนไหวจากวุฒิสภา นายนิคม ไวยรัชพานิช ประธานวุฒิสภา และในฐานะประธานวิปวุฒิสภา ยืนยันกำหนดเดิม นัดประชุมวุฒิสภาเพื่อพิจารณาร่าง พ.ร.บ.นิรโทษกรรม ในวันที่ 11 พฤศจิกายนนี้ เวลา 09.30 น. ส่วนกรอบเวลาพิจารณาและจำนวนสมาชิกที่จะอภิปราย จะเปิดโอกาสให้อภิปรายอย่างเต็มที่
หากสมาชิกส่วนใหญ่มีความเห็นไปในทางเดียวกัน คาดว่า การประชุมจะใช้เวลาไม่นาน จากนั้นจะขอมติจากที่ประชุม พร้อมย้ำว่า วุฒิสภาไม่ได้รับคำสั่งจากรัฐบาล ส.ว.ทุกคนมีอิสระ และปฎิบัติหน้าที่ด้วยความเป็นกลาง
ส่วนความเคลื่อนไหวที่จะเกิดขึ้นในวันนี้ (7 พ.ย.) คงต้องจับตาไปที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ซึ่งนักศึกษา อาจารย์ เจ้าหน้าที่และศิษย์เก่า นัดหมายร่วมแสดงพลังที่ลานปรีดี เพื่อยืนยันเจตนารมณ์ต่อต้านร่างพ.ร.บ.นิรโทษกรรม โดยประกาศจะเดินขบวนไปยังรัฐสภาเวลา 10.00 น. เพื่อยื่นแถลงการณ์ แสดงจุดยืนของมหาวิทยาลัย พร้อมข้อเรียกร้อง ให้วุฒิสภารักษาสัจจะในการถอนพ.ร.บ.นิรโทษกรรมออกจากการพิจารณา